Saker til behandling nå


Saksnummer Klager Innklaget Dato
Sak 2017/1 Foreningen Laks tilbake i Lutsivassdraget (FOLL) NINA 30.12.2016