Saker til behandling nå


Saksnummer Klager Innklaget Dato
Sak 2017/9 Lars Engebretsen Svaice AS 03.10.2017
Sak 2017/10 Siri Gedde-Dahl Norsk Gjenvinning AS 11.10.2017
Sak 2018/1 Alex Christensen-Dreyer Varmeservice AS 31.01.2018
Sak 2018/2 Håkon Nedberg NOAH AS 11.02.2018