Saker til behandling nå


Saksnummer Klager Innklaget Dato
2018/10 Tarjei Abelsen Statskog SF 20.09.2018
2018/11   Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS 19.10.2018
2018/12 Naturvernforbundet i Buskerud Viken skog SA 09.11.2018
2018/13 Klassekampen v/ Emma Tollersrud Equinor ASA 19.12 2018