Kontaktinformasjon

Postadresse sekretariat:
Klagenemnda for miljøinformasjon
v/ sekretariatet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

E-post: post@miljoklagenemnda.no

Faksnummer: 22 67 67 06

Kontaktpersoner:
Harald Krogh Ankerstad (tlf. 995 78 314)
Ingeborg Stene (tlf.
971 14 859)