Kontaktinformasjon

Postadresse sekretariat:
Klagenemnda for miljøinformasjon
v/ sekretariatet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

E-post: post@miljoklagenemnda.no

Faksnummer: 22 67 67 06

Kontaktpersoner:
Hege Langeland (sekretariatsleder), tlf. 922 55 738
Trude Norevik, tlf. 407 65 833
Tone Lise Alstad Eid, tlf 481 42 976