Innkomne og utgående saker

Den offentlige journalen for Miljøklagenemnda for miljøinformasjon legges ut for en måned om gangen.

Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i offentlighetsloven. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter. Ønsker du å bestille innsyn i dokumenter, send oss en bestilling som inneholder dokumentinformasjonen på
e-post til post@miljoklagenemnda.no.